Internasjonal utlysning på klima, miljø og helse

Belmont Forum lyser ut midler til tverrfaglige prosjekter om sammenhengene mellom klima, miljø og helse. Norge deltar i samarbeidet.

Mer informasjon på Forskningsrådets nettsider.

Det blir webinar om utlysningen 29. mars, kl 11:00-12:30.