Hjertekirurgi og kardiologi i Etiopia

Haukeland universitetssjukehus (HUS) har hatt et mangeårig medisinsk samarbeid med Black Lion Hospital, Addis Abeba. Prosjektet «Hjertekirurgi og kardiologi i Etiopia» skal bygge opp et bærekraftig behandlingstilbud for pasienter med hjertesykdommer som krever hjertekirurgi, perkutane kateterbaserte inngrep og implantasjon av pacemakere.

Les mer på nettsidene til Helse Bergen: Hjertekirurgi og kardiologi i Etiopia