Krigskirurgen Hans Husum

Bokbad med Hans Husum og Jon Øyvind Odland, professor ved NTNU mandag 1. april kl 19, ved Hotel Scandic Bergen City

Forsida-Husum-farger-liten.jpg

Kirurgien, å bøte sprengte kropper, har blitt meningsløs. Skadene er for stygge, og køen er for lang. De i den andre enden er så sterke. Noe forferdelig stygt er på gang, men jeg klarer ikke å se mønsteret klart – bare enkelte biter i en skjult mosaikk. Kjære leser, dette reiser liv-eller-død spørsmålet: Hvis vi ikke lenger kan lese virkeligheta, hvordan skal vi da kunne hanskes med livet?
-- Hans Husum i boka Skjult.

Hans Husum (f. 1947) har arbeidet I 40 år som krigskirurg og instruktør for motstandsorganisasjoner I den tredje verden. Husum har medisinsk doktorgrad i krigsskader og har publisert en rekke artikler i internasjonale vitenskapelige tidsskrift. Han er forfatter av lærebøkene War Surgery og Save Lives, Save Limbs som er utgitt på 12 språk. Sammen med den kurdiske filmmakeren Zaradasht Ahmed laga Husum i 2016 den prisbelønte dokumentarfilmen Nowhere to hide fra krigssonene i Irak. Deler av boka Skjult bygger på materiale fra denne filmproduksjonen.

Like nøyaktig som Dr. Hans var med skalpellen, dissekrerar han dei mange konfliktane han har redda liv i, koplar synlege og usynlege skadar til våpen og kjemiske stoff han har sett i bruk, og synleggjer «maskina» som overvåkar, vel mål og held konfliktar gåande. Hans let offera få stemmer og målbære sine erfaringar. Utav mosaikkbitane trer eit større bilete fram, eller kanskje det er eit monster. Hans tørker støv av og syner fram mosaikken. Det gjer oss høve til å lytte, forske og tenkje vidare, og gjere det Skjulte meir synleg.

-- Arne Strand, Forskningsleiar ved Chr. Michelsens Institutt